Plastové obaly

Plastové obaly

Na stánku Majitel firmy ing. Radomil Šustr je absolventem VŠCHT v Praze (1961-1966), specializace zpracování plastických hmot a kaučuků. Řadu let pracoval ve výzkumu aplikace plastických hmot na obaly pro potravinářské výrobky (Výzkumný ústav pro balení potravin, Výzkumný ústav potravinářský v Praze), zpracovával federální koncepce balení potravin a návrhy na rozvoj výroby vybraných obalových prostředků a balicích strojů. Později působil jako zástupce bývalého Československa v mezinárodním koordinačním středisku pro obaly a balení se sídlem ve Varšavě a jako koordinátor mezinárodní vědecko-technické spolupráce v oblasti plastových obalů a vrstvených materiálů (FMTIR, FMZVž). Podílel se zejména na tuzemském vývoji systému balení form-fill-seal (BTK), na vývoji a aplikaci plastových lahví, smrštitelných a průtažných fólií, přispěl k rozšíření výroby vrstvených fólií a k realizaci balení tekutin systémem TetraBrik.

Středoevropský obalový katalog Od roku 1990 soukromě podniká, nejprve v oblasti obalových informačních systémů (obalové informační publikace - Balení potravin, Obaly a balení). Vydával pravidelně přehledy výrobců a dodavatelů obalových prostředků a balicích strojů - Československý později Český obalový katalog, v roce 1997 také Středoevropský obalový katalog. V aktivitách firmy se postupně rozšiřuje zastupování zájmů zahraničních firem s nabídkou plastových lahví, dóz a uzávěrů a dávkovacích systémů, smrštitelných etiket, smrštitelných garančních kroužků a dekorativních kloboučků. Tato činnost v současnosti převažuje. V současné době zastupuje několik zahraničních firem - DAFO PLASTICS (Polsko), VISCOSE CLOSURES (Velká Británie), a některé další. V případě požadavků může zajistit dodávky některých speciálních obalů také od dalších dodavatelů. Prostřednictvím firmy mohou být realizovány také vývoj, výroba a dodávky speciálních plastových obalů podle požadavků zákazníků za velice výhodných cenových podmínek.